Disclaimer

De website tanganyikacichlide.nl is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door de auteur en vrijwilligers. Er is dan ook goed door de auteur gekeken naar de vrijwilligers of deze voldoende kennis hadden over hun gescheven artikel. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan noch voor het al dan niet rechtmatig gebruik van de website, dan kunnen tanganyikacichlide en zijn vrijwilligers onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden, onvolledigheden en/of onrechtmatig gebruik kunnen geen rechten worden ontleend. Tanganyikacichlide is niet verantwoordelijk over de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze website gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere externe informatiebronnen (bv pop-ups) kan eveneens geen rechten ontleend worden. Heeft U problemen kunnen vaststellen of uw bedenkingen over een inhoud bij een link, kunt U dit ons melden en zullen wij dit controleren en maatregelen nemen.