Het verschil tussen oude en moderne thermometers

Het verschil tussen oude en moderne thermometers

Het verschil tussen oude en moderne thermometers

Afgelopen winter, voorjaar heb ik deze proef uitgevoerd. Omdat ik toen weer begonnen was met het inrichten van een aquarium heb ik een aantal oude materialen uit een doos gevist. Hier zat natuurlijk ook een verwarmingselement in. Om de vissen niet de schrik van hun leven te geven en in een koud bad te laten zwemmen besloot ik eerst de werking van het element na te gaan.Dit is het resultaat.

Bij het nagaan van de werking van het oude element werd duidelijk dat de oudere elementen moeilijk instelbaar was. Mede hierdoor is een temperatuurproef gestart om zo de schommelingen in temperatuur eens in kaart te brengen. Om de temperatuur te kunnen meten is een automatische thermometer gebruikt die per minuut de temperatuur meet en wegschrijft. Het begin van de proef is gebruik gemaakt van een oud element (150 Watt; herkenbaar aan de metalen plaatjes) en ongeveer halverwege is het oude element vervangen door een nieuw verwarmingselement (150 Watt).

In het begin van de proef was het meetinstrument vlak bij de uitstroomopening gepositioneerd en werd mijn bakje verwarmd door middel van een oud element met zo’n lange metalen pin die de temperatuur regelde. Na een aantal dagen is de thermometer verplaatst naar de andere kant van de bak, daar waar het water de bak verlaat en naar het externe filter gezogen wordt. Tegelijkertijd is de temperatuur iets verlaagd.Wat opvalt is niet dat het oude element de boel niet warm houdt, maar dat de pieken en dalen groter zijn dan bij de uitstroomopening van het filter, precies zoals verwacht. Na deze verplaatsing is het meetinstrument niet meer verplaatst.

Uit handmatige metingen bleek dat het oude element niet contstant genoeg bleef qua temperatuur. Hierop is een nieuw verwarmingselement aangeschaft (150 watt voor 60 l bakje…) en is gekeken naar de maximale temperatuur die behaald kon worden met dit element. Uit handmetingen bleek al dat deze de bak niet warmer kreeg dan 28.5 graden celcius, wat mij verbaasde.(zie piek tussen bijvullen 2 en Nieuw element 2).

Omdat het vermoeden bestond dat het element de bak veel warmer zou moeten krijgen met bijna een verdriedubbeling van zijn capaciteit heb ik deze ingeruild en een nieuwe gehaald op 01-03-08. Tussen 01-03-08 en 03-03-08 is het element ingesteld op 26-27 graden. Het resultaat: een temperatuur die schommeld tussen de 25.5 en 26.5 graden celcius.

Na 03-03-08 is het verwarmingselement op maximaal gezet. Uit deze proef blijkt dat de nieuwe versie van hetzelfde element wel een piek te kunnen hebben boven de 30 graden en dus meer rendement blijkt te hebben. Om het volledige rendement en maximale temperatuur uit je element te kunnen halen moet je omgevingstemperatuur liggen tussen + en – 10 graden van het aquarium. Dit betekend dat wanneer de omgevingstemperatuur meer dan 10 graden lager is dan je temperatuur in het aquarium er meer capaciteit (Watts) nodig is om de goede temperatuur te kunnen halen. Over het algemeen betekend dit het hoger instellen van het element.

Wat grappig is te zien is dat wanneer een avond de kachel niet aan is geweest dit direct te vernemen is in de temperatuur van de bak, dat is mijn conclusie, het kan ook een daling van nachttemperatuur zijn maar geen huiselijke verwarming ligt meer voor de hand. Door verwarming van het huis wanneer ik thuis ben is het verwarmingselement in staat om een temperatuur te behalen van circa 30-30.5 graden celcius. Na 5 maart daalde de temperatuur tot gemiddeld ongeveer 29 graden celcius omdat het huis niet verwarmd werd. Na 6 maart is de proef gestopt en zijn de resultaten uitgelezen en verwerkt.

Conclusie:
De kwaliteit van de nieuwe verwarmingselementen zijn zeker beter dan de oude, er zijn minder schommelingen aanwezig in de bak en het temperatuursverschil tussen dag en nacht is kleiner dan bij de nieuwe elementen. De locatie van het verwarmingselement bleek in dit geval niet enorm van invloed te zijn. Hoewel dit bij grotere bakken waarschijnlijk een belangrijkere rol gaat spelen.

De maximale temperatuur die je kan behalen met een verwarmingselement is sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur en natuurlijk de wattage van het element. Koude dagen werden direct herkend in de temperatuursschommeling bij maximale benutting van het element. Vandaar dat sommige mensen wellicht problemen hebben met het op tempereatuur te houden van aquaria boven de 30 graden celcius.